Καλωσήρθατε στη νέα μας σελίδα!

Ο νέος διαδικτυακός χώρος του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι στη διάθεσή σας! More »

Δάνεια μεταπτυχιακών φοιτητών Erasmus+

H Ισπανία είναι η πρώτη χώρα που υπέγραψε συμφωνία χορήγησης δανείων για την εκπόνηση μεταπτυχιακών σπουδών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+. More »

Εμπειρίες φοιτητών Erasmus!

Φοιτητές παλαιότερων εξαμήνων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταφέρουν τις εμπειρίες που αποκόμισαν ταξιδεύοντας με το πρόγραμμα Erasmus. More »

Η μετακίνηση Erasmus αλλάζει τις ζωές των φοιτητών!

Το ταξίδι, οι νέες εμπειρίες και η ανταμοιβή More »

 

Ευρωπαϊκή πρόσκληση Erasmus+ 2022

Ευρωπαϊκή πρόσκληση Erasmus+ 2022

Η Ευρωπαϊκή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το 2022 είναι διαθέσιμη εδώ.

Συμπληρωματικά της Ευρωπαϊκής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων δημοσιεύθηκε η Ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας/ΙΚΥ για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα ERASMUS+ στο χώρο της Ανώτατης εκπαίδευσης 2022 και είναι διαθέσιμη εδώ.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για τις κεντρικές και για τις αποκεντρωμένες δράσεις, καθώς και όλες οι πληροφορίες και η περιγραφή των δράσεων και των σκοπών τους, είναι διαθέσιμες στην προαναφερθείσα συμπληρωματική ανακοίνωση της Εθνικής μονάδας/ΙΚΥ και στα αντίστοιχα κεφάλαια του Οδηγού Διαχείρισης του Προγράμματος.

Ο Οδηγός Διαχείρισης του Προγράμματος είναι διαθέσιμος στην ελληνική γλώσσα και στην αγγλική γλώσσα.

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+: Κινητικότητα προσωπικού με σκοπό την επιμόρφωση κατά το εαρινό εξάμηνο (Ακαδ. Έτος 2021-2022)-Παράταση

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+: Κινητικότητα προσωπικού με σκοπό την επιμόρφωση κατά το εαρινό εξάμηνο (Ακαδ. Έτος 2021-2022)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 16:00 μ.μ.

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+: Κινητικότητα Μελών Δ.Ε.Π. με σκοπό τη διδασκαλία κατά το εαρινό εξάμηνο (Ακαδ. Έτος 2021-2022)-Παράταση

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+: Κινητικότητα Μελών Δ.Ε.Π. με σκοπό τη διδασκαλία κατά το εαρινό εξάμηνο (Ακαδ. Έτος 2021-2022)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 16:00 μ.μ.

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+: Σύναψη Διμερών Συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023-Παράταση

Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022

Πρόγραμμα Erasmus+: Κινητικότητα προσωπικού με σκοπό την επιμόρφωση (εαρινό εξάμηνο Ακαδ. Έτους 2021-2022)

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+: Κινητικότητα προσωπικού με σκοπό την επιμόρφωση κατά το εαρινό εξάμηνο (Ακαδ. Έτος 2021-2022)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 16:00 μ.μ.

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+: Κινητικότητα Μελών Δ.Ε.Π. με σκοπό τη διδασκαλία κατά το εαρινό εξάμηνο (Ακαδ. Έτος 2021-2022)

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+: Κινητικότητα Μελών Δ.Ε.Π. με σκοπό τη διδασκαλία κατά το εαρινό εξάμηνο (Ακαδ. Έτος 2021-2022)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 16:00 μ.μ.

Σύναψη Διμερών Συμφωνιών (Ακαδημαϊκό έτος 2022-23)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 17 Ιανουαρίου 2022